fbpx

הלוואה משלימה למשכנתא

לקראת רכישה דירה, כל אדם בונה את התחשיב של התקציב הנחוץ לו כדי שיהיה לו די כסף לכסות את מלוא העלות של הדירה.

התשלום עבור הדירה מורכב מההון העצמי ומהמשכנתא ובנוסף לכך יש צורך בכספים עבור ההוצאות הנלוות כמו שכר טרחה של עורך הדין, עלות דמי התיווך, תשלום עבור מס רכישה ובדיקת מצבו ההנדסי של הבית.

אופן קבלת הלוואה משלימה למשכנתא

על פי התחשיב, הלקוח יודע את סכום המשכנתא שאושרה לו ואת סכום ההון העצמי שיש לו. בהתאם לכך הוא מבין מהו הסכום החסר לו כדי שישלים את מלוא הסכום של ההון העצמי ובנוסף לכך את הסכום הנחוץ לו לכיסוי העלויות הנוספות.

כדי לקדם את התהליך, הלקוחות מגישים לבנק בקשה לקבלת הלוואה משלימה בסכום הנחוץ להם וכל בנק בוחן את יכולות ההחזר ואת ההיסטוריה הפיננסית של הלקוח, כדי לקבל החלטה לכאן או לכאן. אם יש אישור, הלקוחות מקבלים הלוואה משלימה לרכישת הנכס.

רוכשי הנכס יכולים לבקש הלוואה משלימה גם מהגורמים הבאים:

 • בני משפחה או חברים
 • הלוואה במימון הקבלן בסכום הנדרש.
 • קבלת הלוואה על חשבון הכספים שנמצאים בקרן הפנסיה וכך משלמים מדי חודש ריבית בלבד והקרן ממשיכה לצמוח.
 • הלוואה ממקום העבודה.

קבלת הלוואה משלימה מהבנק

כספים אלו הם מימון משלים למשכנתא אך להלוואה זו אין כל קשר למשכנתא, מדובר בהלוואה פרטית שהלקוחות מבקשים כדי שיוכלו לעמוד בכל ההתחייבויות שלהם ולהצליח לרכוש את הדירה שתואמת את הצרכים שלהם. ברוב המקרים מדובר בהלוואה שהיא לפרק זמן מקסימלי של שמונה שנים.

משכנתא משלימה או הלוואה משלימה?

כאשר הצורך הוא בקבלת הלוואה משלימה למשכנתא, שהיא הלוואה חיצונית. אפשר לקבל אותה מכל בנק בהתאם למסוגלות האישית והיא אינה קשורה לבנק משכנתאות ולכן גם לא מגישים אצלו את הבקשה.

ההלוואה מיועדת לסייע ללקוחות לרכוש את הדירה ולהיכנס למגורים בה. מטרתה אינה לממן הוצאות של שיפוץ הדירה, רכישת ריהוט או מוצרי חשמל, אלא נטו להגיע לשלב של ביצוע כל התשלומים כדי שאפשר יהיה להיכנס לדירה.

הנושאים הנבדקים על ידי הבנקים:

 • יכולת ההחזר של הלקוח על פי המידע על הכנסותיו, אם הוא שכיר שנים רבות במקום עבודה קבוע, או עצמאי בעל הכנסות מינוריות, או כאלו העולות בהתמדה.
 • אופן ההתנהלות של הלקוח בחשבון הבנק הפרטי שלו, אם היו לו הכנסות קבועות ואם חשבון הבנק היה בשלושת האחרונים בחריגה, אם חזרו לו המחאות או הוראות קבע עקב הבעיה במסגרת האשראי.
 • היסטורית האשראי של הלקוח מול חברות כרטיסי האשראי, אם הייתה פעילות חריגה, או בעיות כלשהן.

בהתאם לבדיקות הללו, נציג הבנק יעדכן את הלקוח אם קיים אישור לקבלת הלוואה משלימה. בסכום אותו ביקשו הלקוחות, או שאין אישור לכך.

מאמר זה נכתב עבור דרכנו – ייעוץ משכנתאות


הלוואה משלימה למשכנתא

מעוניינים לקבל מידע נוסף

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  לייעוץ
  דברו איתנו
  Call Now Button